Ấn Độ khuyến khích Liên kết Sản xuất đối với lĩnh vực thép đặc chủng

15:46 25/11/2021

Ấn Độ khuyến khích Liên kết Sản xuất đối với lĩnh vực thép đặc chủng.

Sản xuất Thép ở Ấn Độ
Sản xuất Thép ở Ấn Độ. (Ảnh: EY India)

Hiện nay lĩnh vực thép của Ấn Độ bị chi phối bởi 6 công ty lớn, trong đó 4 Công ty tư nhân khoảng 80% sản lượng thép và 2 doanh nghiệp nhà nước, khoảng 10% sản lượng thép.

Theo đó, để thay đổi thực trạng này cũng như nâng cao chuỗi giá trị thép và sánh ngang với các nước sản xuất thép tiên tiến như Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt đề án Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) đối với lĩnh vực thép đặc chủng (specialty-steel). Với ngân sách chi ra là 6.322 crore Rupi (khoảng 870 triệu USD), chương trình dự kiến sẽ mang lại khoản đầu tư khoảng 40.000 crore Rupi (khoảng 5,5 tỷ USD) và tạo ra việc làm cả trực tiếp và gián tiếp. Thời gian thực hiện trong 5 năm từ 2023-2024 đến 2027-2028.

Thu Trà