Xuất nhập khẩu Bình Thạnh sẽ đầu tư 126 tỷ đồng cho Đầu tư Mỹ Khang và BĐS Hưng Khang

DNHN - Khi đầu tư hoàn tất, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh sẽ nâng sở hữu tại 2 công ty con lên trên 99,99%.

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL/HoSE) dự kiến đầu tư thêm số tiền lần lượt 80 tỷ đồng và 46 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Mỹ Khang và Công ty CP Bất động sản Hưng Khang, 

Mỹ Khang hiện có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, còn Hưng Khang có vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Cả 2 doanh nghiệp đều kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Xuất nhập khẩu Bình Thạnh sẽ đầu tư 126 tỷ đồng cho Đầu tư Mỹ Khang và BĐS Hưng Khang
Xuất nhập khẩu Bình Thạnh sẽ đầu tư 126 tỷ đồng cho Đầu tư Mỹ Khang và BĐS Hưng Khang.

Trước đó vào ngày 01/12, HĐQT Công ty CP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đã thông qua chủ trương góp thêm vốn 80 tỷ đồng vào Mỹ Khang và 46 tỷ đồng vào Hưng Khang. Nếu hoàn tất, GIL sẽ nâng sở hữu tại 2 công ty con lên trên 99,99%.

Vào ngày 30/11, Ban lãnh đạo GIL đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 99,99% tổng cổ phần của Mỹ Khang.

Vào đầu tháng 11/2021, ĐHĐCĐ bất thường của GIL đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 16,8 triệu cp, tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 168 tỷ đồng. Vốn điều lệ GIL theo đó sẽ nâng lên mức 600 tỷ đồng.

 Linh Anh

Tin liên quan