Vĩnh Phúc: Bảo đảm đáp ứng nhu cầu về vốn, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân

DNHN - Những tháng cuối năm, nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là doanh nghiệp sẽ tăng cao. Do vậy, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai các cơ chế, chính sách của Chính phủ, của tỉnh về cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và kịp thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng đi đôi với kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. 

  Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính đáng về vốn và dịch vụ ngân hàng đối với doanh nghiệp và người dân.

Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đã đồng loạt thực hiện miễn, giảm lãi vay, cơ cấu thời hạn trả nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho gần 900 khách hàng với dư nợ trên 7.300 tỷ đồng; một số doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động đã nhanh chóng tiếp cận được vốn vay theo Nghị quyết 42, 68 của Chính phủ. Cùng với đó, các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; chính sách cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghiệp; cơ chế về lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên tiếp tục được triển khai có hiệu quả đã góp phần đưa hoạt động của ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc 10 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc với tổng nguồn vốn huy động đến 31/10/2021 đạt trên 93.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm 2020;  dư nợ đạt 98.300 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm 2020.

Theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển từ trạng thái "không có Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để vừa phòng chống dịch vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128, khả năng cao tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2021 sẽ tiếp tục khởi sắc. Để kích cầu vốn vay, ngoài việc thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt đưa ra nhiều chương trình tín dụng với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, thời hạn vay hợp lý, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu chính đáng về vốn và dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp và người dân.

PV

Tin liên quan