Vinafood II lần đầu báo lãi sau 9 quý liên tục thua lỗ

DNHN - Quý II, doanh thu hoạt động tài chính của Vinafood II tăng mạnh, gấp gần 3 lần cùng kỳ, lên hơn 63 tỷ đồng, nhờ có khoản cổ tức, lợi nhuận được chia lớn và lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ tăng mạnh.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, VSF/UPCoM) đạt lãi ròng gần 31 tỷ đồng, sau 9 quý lỗ liên tiếp trước đó.

Theo BCTC hợp nhất quý II/2022, VSF ghi nhận doanh thu thuần giảm 21% so với cùng kỳ, còn hơn 4.373 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh hơn (giảm 23%) giúp biên lãi gộp cải thiện từ 6,5% lên 8,4%.

Vinafood II lần đầu báo lãi sau 9 quý liên tục thua lỗ
Vinafood II lần đầu báo lãi sau 9 quý liên tục thua lỗ.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, gấp gần 3 lần cùng kỳ, lên hơn 63 tỷ đồng, nhờ có khoản cổ tức, lợi nhuận được chia lớn và lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, loạt chi phí đồng loạt tăng, bao gồm chi phí tài chính đạt gần 73 tỷ đồng (tăng 44%), chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ 124 tỷ đồng (tăng 26%). Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 28% so với cùng kỳ, xuống gần 208 tỷ đồng.

Kết quả, VFS thu về gần 31 tỷ đồng lãi ròng, cùng kỳ lỗ hơn 66 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, do cùng kỳ năm 2021, Tổng Công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19 nên tình hình sản xuất và tiêu thụ gạo gặp nhiều khó khăn.

Quý II năm nay, Tổng Công ty quyết liệt chú trọng quản lý tốt chi phí, hoàn thành mục tiêu thực hiện các hợp đồng xuất khẩu mới nên đã mang về lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VSF ghi nhận doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ, xuống gần 7.178 tỷ đồng. Song, lãi ròng đạt hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 148 tỷ đồng.

Năm 2022, VSF đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.717 tỷ đồng (giảm 6%); lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, so với mức âm gần 300 tỷ đồng năm 2021. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của VSF ghi nhận hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 61%, lên gần 2,104 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm này tăng 31%, lên hơn 5.281 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là vay nợ ngắn hạn, với gần 3.062 tỷ đồng (tăng 61%).

P.V

Bài liên quan