VietABank giảm 62% chi phí dự phòng trong quý II/2021

DNHN - Ngân hàng VietABank báo lãi trước và sau thuế quý II/2021 gấp 4,1 lần và gấp 5,3 lần cùng kỳ, đạt gần 282 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng.

Quý II/2021, hoạt động chính đem về cho VAB gần 401 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ gấp 6,4 lần (13 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 39 lần (24 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 25% (62 tỷ đồng), hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh còn thoát lỗ khi thu về hơn 28 tỷ đồng tiền lãi. 

VietABank giảm 62% chi phí dự phòng trong quý II/2021
VietABank giảm 62% chi phí dự phòng trong quý II/2021.

VAB đã giảm 62% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 78 tỷ đồng. VAB cho biết là nhờ Ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC từ tháng 8/2020, theo đó Ngân hàng giảm áp lực về việc trích lập dự phòng  trái phiếu VAMC dẫn đến chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh.

Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế quý II gấp 4,1 lần và gấp 5,3 lần cùng kỳ, đạt gần 282 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận VAB gấp 2,7 lần cùng kỳ khi thu về 407 tỷ đồng lãi trước thuế và gần 326 tỷ đồg lãi sau thuế. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 658 tỷ đồng cho cả năm 2021, VAB đã thực hiện được 62% sau nửa đầu năm. Hết quý II/2021 VAB góp mặt vào nhóm ngân hàng giảm tài sản khi chỉ còn 83.036 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. 

Linh Anh

Bài liên quan