Việt Nam cần có tiêu chuẩn bắt buộc về mực in bao bì thực phẩm

09:22 15/05/2024

Việc tuân thủ tiêu chuẩn mực in dùng cho bao bì thực phẩm là một khía cạnh mà các doanh nghiệp cần quan tâm, thể hiện sự chú ý đến sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với các tiêu chuẩn sản xuất bền vững trên thế giới.

Tại Hội nghị "Phổ biến Tiêu chuẩn Quốc gia: Mực in dùng cho bao bì thực phẩm – Yêu cầu chung" do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) tổ chức, Viện trưởng VSQI Phùng Mạnh Trường nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêu chuẩn quốc gia đối với mực in bao bì thực phẩm. Ông cho biết, tiêu chuẩn này đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng, đảm bảo bao bì được in bằng các loại mực phù hợp, không gây hại cho sức khỏe và đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Việt Nam cần có tiêu chuẩn bắt buộc về mực in bao bì thực phẩm
Việt Nam cần có tiêu chuẩn bắt buộc về mực in bao bì thực phẩm.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023 "Mực in bao bì thực phẩm - Yêu cầu chung", được ban hành vào cuối năm 2023, là tiêu chuẩn đầu tiên của Việt Nam cho sản phẩm này. Tiêu chuẩn này cấm sử dụng các thành phần nguy hiểm trong công thức mực in, đặc biệt là toluene, một dung môi phổ biến trong ngành mực in nhưng bị nghi ngờ gây hại cho thai nhi và ảnh hưởng đến mùi và chất lượng thực phẩm.

Viện trưởng Phùng Mạnh Trường cho rằng, việc tuân thủ tiêu chuẩn mực in dùng cho bao bì thực phẩm là một khía cạnh mà các doanh nghiệp cần quan tâm, thể hiện sự chú ý đến sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với các tiêu chuẩn sản xuất bền vững trên thế giới. Ông cũng nhấn mạnh rằng, đã có những doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang sử dụng mực in bao bì bền vững và đạt được kết quả tích cực.

Tại Việt Nam, hiện các tiêu chuẩn về mực in bao bì thực phẩm do VSQI đưa ra chỉ mang tính chất tự nguyện áp dụng. Theo Viện trưởng VSQI, khi nào tiêu chuẩn trở thành quy chuẩn bắt buộc phải phụ thuộc vào Cục vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Trước mắt, chưa có văn bản quy phạm pháp luật thì bản thân doanh nghiệp cần tự ý thức, và tính toán chi phí chuyển đổi để lên lộ trình phù hợp.

P.V (t/h)