Vận tải Xăng dầu Vitaco gánh lỗ trong quý III

16:25 28/10/2021

Tuy các chi phí đồng loạt giảm tốc so với cùng kỳ nhưng doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 15,6 tỷ đồng).

Theo BCTC hợp nhất quý III/2021, Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (VTO/HoSE) ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% so với cùng kỳ, xuống còn 221 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhẹ khiến biến lãi gộp của đơn vị kéo lùi từ 17% xuống còn 5%.

Các chi phí cũng đồng loạt giảm tốc so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến VTO lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 15,6 tỷ đồng).

Vận tải Xăng dầu Vitaco gánh lỗ trong quý III
Vận tải Xăng dầu Vitaco gánh lỗ trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VTO ghi nhận doanh thu thuần giảm 14% so với cùng kỳ, xuống còn 746 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 12%, đạt hơn 39 tỷ đồng.

Năm 2021, VTO dự kiến doanh thu đạt 1.034 tỷ đồng, giảm 12% và lãi trước thuế gần 91 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, VTO đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 56% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tính đến 30/90/2021, tổng tài sản của VTO ghi nhận gần 1.782 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 7%, xuống còn 95 tỷ đồng chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu.  Các khoản phải thu ngắn hạn gần 128 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Nợ phải trả tại thời điểm này cũng tăng 6%, lên hơn 724 tỷ đồng. 

PV

Bài liên quan