Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 23%

22:30 01/03/2022

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An kỳ vọng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đề ra lần lượt là gần 2.388 tỷ đồng và 550 tỷ đồng, tăng hơn 22% và 23% so với kết quả lũy kế 2021.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH/HoSE) dự kiến tổng sản lượng khai thác trong năm 2022 là 948.000 TEU, trong đó khai thác cảng là 411.000 TEU; khai thác tàu là 395.000 TEU; sản lượng Depot là 142.000 TEU.

HAH kỳ vọng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đề ra lần lượt là gần 2.388 tỷ đồng và 550 tỷ đồng, tăng hơn 22% và 23% so với kết quả lũy kế 2021.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 23%
Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 23%.

Để thực hiện kế hoạch trên, HAH cho biết, sẽ tổ chức hợp tác với các hãng tàu nước ngoài để phát triển các tuyến vận tải nội Á, trước mắt là Đông Nam Á, Đông Bắc Á để phục vụ hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam; tập trung hỗ trợ cho các hãng tàu ngoại đang sử dụng Cảng nhằm đối tác duy trì và phát triển tuyến, đặc biệt là hãng tàu SM Line; gia hạn Hợp đồng Đại lý với SML, thiết lập và tăng cường hợp tác với các hãng tàu Feeder, Main lines để ổn định kế hoạch sử dụng tàu trong 3-5 năm tới; tiếp tục hoàn thiện công tác thị trường (bốc xếp, vận tải biển, kho bãi), tích hợp các phần mềm khai thác để nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng của Công ty.

Trong năm 2022, HAH dự định mua thêm 2 tàu container đã qua sử dụng loại 1,600-1,700 TEU; đóng mới từ 2-3 tàu container 1.800 TEU loại “SDARI Bangkok Mark IV”. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng. depot tại khu vực Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và miền Trung khi có cơ hội, đồng thời đầu tư nâng cấp mặt bãi cảng Hải An và hệ thống thoát nước.

PV