Tổng Công ty Sông Đà huy động 350 tỷ đồng từ trái phiếu

DNHN - Tổng Công ty Sông Đà vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành 3,5 triệu trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 1 năm.

Tổng Công ty Sông Đà (SJG/UPCoM) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành 3,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu trong quý IV/2021.

Đây là loại trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 1 năm.

Tài sản bảo đảm là cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Sông Đà tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty CP Điện Việt Lào và Công ty CP Sông Đà 11.

Tổng công ty Sông Đà huy động 350 tỷ đồng từ trái phiếu
Tổng Công ty Sông Đà huy động 350 tỷ đồng từ trái phiếu.

Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS/HoSE) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên; nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các công ty con.

Tổng giá trị trái phiếu thu được từ đợt phát hành lần này khoảng 350 tỷ đồng sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Sông Đà.

Linh Anh

Tin liên quan