Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Coma: Hóa đơn vô hiệu vì nợ thuế

23:45 25/09/2022

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (Coma) - đơn vị có tới 98,7% vốn thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng - bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cục Thuế TP Hà Nội đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (Coma, TCK/UPCoM) - đơn vị có tới 98,7% vốn thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng do có số tiền quá hạn nộp. Theo đó, số tiền Coma bị cưỡng chế là hơn 6,4 tỷ đồng. 

Đối với báo cáo tài chính soát xét của Coma, đơn vị kiểm toán đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chưa thực hiện xử lý tài sản thiếu, số dư quỹ tiền mặt, giá thành phẩm...

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Coma bị cưỡng chế vì nợ thuế
Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Coma bị cưỡng chế vì nợ thuế.

Đặc biệt, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 30/6/2022, các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 273 tỷ đồng. Coma có lỗ trong kỳ hơn 520 triệu đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1,3 tỷ đồng. Năm 2021, Coma ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp chìm trong thua lỗ, nâng lỗ lũy kế tới 336 tỷ đồng, dẫn đến thâm hụt vốn chủ sở hữu khiến vốn âm 74 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cho rằng, khả năng tiếp tục hoạt động của Coma phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động trong tương lai. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Coma.

Theo Coma, sở dĩ công ty bị âm vốn do trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng phải thu khó đòi đã quá hạn từ 6 tháng trở lên theo quy định. Do hoạt động kinh doanh âm nên cổ phiếu TCK của Coma bị hạn chế giao dịch trên UPCoM.

Linh Anh

 

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?