Thép Nam Kim sắp chi hơn 219 tỷ đồng để chia cổ tức

DNHN - Với hơn 219 triệu cp đang lưu hành, Công ty CP Thép Nam Kim ước tính cần chi hơn 219 tỷ đồng cho hình thức chi trả này.

Ngày 5/7 tới đây, Công ty CP Thép Nam Kim (NKG/HoSE) sẽ thực hiện chia cổ tức 2021 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 06/06, ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/06.

Thép Nam Kim sắp chi hơn 219 tỷ đồng để chia cổ tức
Thép Nam Kim sắp chi hơn 219 tỷ đồng để chia cổ tức.

Về cổ tức tiền mặt, NKG sẽ chia với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cp được nhận 1.000 đồng. Với hơn 219 triệu cp đang lưu hành, ước tính NKG cần chi hơn 219 tỷ đồng cho hình thức chi trả này.

Còn về cổ tức cổ phiếu, Công ty sẽ chia với tỷ lệ 100:20, cổ đông sở hữu 1 cp sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 20 cp mới phát hành thêm.

Nếu hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, NKG có thể nâng vốn điều lệ từ gần 2,2 nghìn tỷ đồng lên hơn 2,6 nghìn tỷ đồng.

PV

Bài liên quan