Tập đoàn Lộc Trời bất ngờ báo lỗ sau 8 quý lãi liên tiếp

18:15 06/08/2022

Loạt chi phí tăng mạnh khiến Tập đoàn Lộc Trời lỗ ròng gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 47 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý II/2022 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (LTG/UPCoM) ghi nhận, doanh thu thuần của LTG tăng 30% so với cùng kỳ, lên hơn 3,547 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu (tăng 34%), song lợi nhuận gộp vẫn tăng 6% so cùng kỳ, lên gần 372 tỷ đồng. Biên lợi gộp thu hẹp từ 12,8% xuống còn 10,5%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 45% so với cùng kỳ, còn gần 8 tỷ đồng. Ngược lại, loạt chi phí tăng mạnh, trong đó chi phí tài chính hơn 116 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần cùng kỳ). Chi phí lãi vay, chi phí bán hàng lần lượt tăng 39% và 31%. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17% so cùng kỳ, lên hơn 88 tỷ đồng.

Những yếu tố trên khiến LTG lỗ ròng gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 47 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời bất ngờ báo lỗ sau 8 quý lãi liên tiếp
Tập đoàn Lộc Trời bất ngờ báo lỗ sau 8 quý lãi liên tiếp.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận ròng của LTG giảm hơn 40%, đạt hơn 137 tỷ đồng; song doanh thu thuần tăng 15%, lên gần 5,893 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu lương thực (chiếm tỷ trọng 57.5% trong doanh thu) tăng 45.5% so cùng kỳ.

Năm 2022, LTG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 34.3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, tổng tài sản của LTG tăng 16% so với đầu năm, lên gần 9,083 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 35.4% tổng tài sản với hơn 3,307 tỷ đồng (tăng 106%), chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Trong đó, phải thu của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hiếu Nhân (hơn 297 tỷ đồng); Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Đại Tài (gần 259 tỷ đồng), còn lại gần 1.823 tỷ đồng của các khách hàng khác.

Ngoài ra, phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 331 tỷ đồng, trong đó Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

P.V