Tập đoàn Bảo Việt thoát lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm trong quý II

DNHN - Tuy thoát lỗ gộp nhưng lợi nhuận ròng của Tập đoàn Bảo Việt vẫn giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 420 tỷ đồng.

Thông tin từ BCTC quý II của Tập đoàn Bảo Việt (BVH/HoSE), doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH đạt 9.514 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm không còn vượt mặt doanh thu như cùng kỳ năm trước nên BVH đã có lãi gộp kinh doanh bảo hiểm hơn 182 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của BVH lại giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 420 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 18%, còn 2,101 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý tăng 37%, lên gần 1.194 tỷ đồng. 

Tập đoàn Bảo Việt thoát lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm trong quý II
Tập đoàn Bảo Việt thoát lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm trong quý II.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của BVH đạt gần 889 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, BVH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 1.030 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2020. Với lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 516 tỷ đồng, BVH đã thực hiện được 50% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Tổng tài sản của BVH tính đến cuối quý II đạt hơn 149.000 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 3.920 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương 58%. Tổng đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm 89% tổng tài sản của BVH, giá trị gần 132.000 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan