Tân Cảng Sóng Thần sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

21:10 29/06/2021

Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần dự kiến sẽ chi hơn 24 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty và lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế đến cuối năm 2019.

 HĐQT của Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST/ UPCoM) đã thông qua phương án chi trả cố tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IST sẽ chi hơn 24 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty và lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế đến cuối năm 2019.

Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/07 và sẽ thực hiện chi trả cổ tức dự kiến vào ngày 10/08. 

Tân Cảng Sóng Thần sắptrả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%
Tân Cảng Sóng Thần sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế gần 43 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến ở mức 24%/vốn điều lệ (bằng tiền 17%, bằng cổ phiếu 7%).

Liên quan đến kế hoạch năm nay, IST sẽ dùng gần 29 tỷ đồng để đầu tư cải tạo, chi hơn 52 tỷ đồng cho khoản mua sắm thiết bị. Bên cạnh đó, Công ty xây dựng kế hoạch sửa chữa với giá trị hơn 48 tỷ đồng, trong đó các hạng mục sửa chữa lớn dự kiến 42,6 tỷ đồng, sửa chữa thường xuyên dự kiến gần 6 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, IST ghi nhận gần 83 tỷ đồng doanh thu, thu lãi ròng hơn 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 7% so với quý I/2020. Với kết quả của quý đầu năm, Công ty đã thực hiện được 30% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Linh An