Quý I, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank tăng lên 1,87%

11:22 22/04/2021

Thu nhập lãi thuần của Vietbank trong quý I/2021 đạt hơn 237 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021 mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố, thu nhập từ hoạt động chính và thu nhập ngoài lãi đều sụt giảm ngay từ quý đầu năm.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của Vietbank trong quý I/2021 đạt hơn 237 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ hoạt động dịch ghi nhận lãi thuần tăng gần 96% lên hơn 20 tỷ đồng, lãi thuần các hoạt động khác đều có xu hướng sụt giảm.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 24% so với quý I/2020, đạt 120,8 tỷ đồng. Tương tự, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác cũng lần lượt giảm 24,7% và 58%, tương ứng đạt 9,5 tỷ đồng và 27 tỷ đồng. 

Quý I, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank  tăng lên 1,87%
Quý I, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank tăng lên 1,87%.

Trong khi thu nhập từ hoạt động chính và phần lớn thu nhập ngoài lãi đều giảm thì chi phí hoạt động của Vietbank trong quý I lại tăng thêm 12,6%, đạt giá trị hơn 294 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngân hàng này được hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái phải trích lập gần 30 tỷ đồng. Sau 3 tháng đầu năm 2021, Vietbank báo lãi lũy kế trước thuế giảm 46% so với quý I/2020, đạt hơn 124 tỷ đồng.

Năm 2021, Vietbank đặt 2 kịch bản kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 390 tỷ đồng và tối đâ đạt 1.100 tỷ đồng. Với kết quả thu được trong quý I, Vietbank đã hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu và 11% kế hoạch tối đa.

Tổng tài sản của Vietbank tính đến ngày 31/3/2021 đạt gần 94.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của Vietbank tăng mạnh lên 5.323 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với con số ghi nhận tại báo cáo tài chính năm 2020 trước đó. Cho vay khách hàng đạt 44.093 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt 66.336 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 1,6% và tăng nhẹ 2,8%.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng nợ xấu (cho vay) mà Vietbank ghi nhận là hơn 824 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu cũng tăng thêm 0,12 điểm phần trăm lên 1,87%.

Linh An