Quảng Nam: phát triển du lịch xanh hướng đi mới cho ngành du lịch bền vững có trách nhiệm

DNHN - Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 5177/KH-UBND về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025.

Qua đó, tỉnh Quảng Nam sẽ hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh như: Liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng, mới mẻ, khai thác tối đa những lợi thế của du lịch mỗi địa phương, phù hợp với bối cảnh thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế tạo nguồn lực phát triển du lịch xanh.

Quảng Nam xem Du lịch xanh là hướng đi mới cho ngành du lịch bền vững có trách nhiệm.
Quảng Nam xem Du lịch xanh là hướng đi mới cho ngành du lịch bền vững có trách nhiệm..

Từ nay đến năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam; khảo sát lập danh mục các điểm du lịch, sản phẩm du lịch để đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch xanh; kết nối các điểm du lịch xanh, xây dựng tour du lịch xanh trên địa bàn tỉnh; phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch xanh.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam chọn TP. Hội An để xây dựng mô hình điểm về du lịch xanh theo bộ tiêu chí, làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp... học tập, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, các điểm du lịch cộng đồng, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và công ty lữ hành tại Hội An sẽ áp dụng mô hình du lịch xanh.

Bãi Sây – Sông Đầm Vẻ đẹp kỳ bí được thiên nhiên ban tặng, tọa lạc tại thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam).Với lợi thế là quanh năm nước chảy hiền hoà, lắm cá nhiều tôm và các loại chim di trú rất phong phú nên được ví như “lá phổi xanh” với nhiều tiềm năng để phát triển du lịch xanh trong thời gian tới.
Bãi Sây – Sông Đầm Vẻ đẹp kỳ bí được thiên nhiên ban tặng, tọa lạc tại thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam).Với lợi thế là quanh năm nước chảy hiền hoà, lắm cá nhiều tôm và các loại chim di trú rất phong phú nên được ví như “lá phổi xanh” với nhiều tiềm năng để phát triển du lịch xanh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người. Mỗi năm, xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh; đến năm 2025 xây dựng khoảng 10 - 20 mô hình du lịch xanh.

Theo kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú
Theo kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú.

Quảng Nam xem Du lịch xanh là hướng đi mới cho ngành du lịch bền vững, có trách nhiệm. Bên cạnh đó phát triển du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Là chìa khóa để phát triển ngành du lịch Quảng Nam cũng như cả nước, góp phần quan trọng cho phát triển du lịch  bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên.

Có thể nói, phát triển du lịch xanh là xu thế tất yếu hiện nay, là chìa khóa để phát triển du lịch có trách nhiệm, đảm bảo du lịch bền vững.

 Trọng Tâm

Tin liên quan