Phú Thọ: Triển khai vốn vay tín dụng chính sách tại huyện miền núi Tân Sơn

13:42 14/03/2023

Tân Sơn là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ với phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉ lệ nghèo ở mức cao. Song dựa vào nguồn vốn vay chính sách đã tạo điểm tựa cho người dân nơi đây phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngân hàng CSXH huyện Tân Sơn giải ngân và thu nợ định kỳ tại các xã trên địa bàn
Ngân hàng CSXH huyện Tân Sơn giải ngân và thu nợ định kỳ tại các xã trên địa bàn.

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Sơn đã triển khai 17 chương trình tín dụng; tổng dư nợ đến hết năm 2022 đạt gần 522 tỉ đồng cho 38 nghìn lượt hộ vay là các đối tượng: Hộ nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà ở.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 3.310 lượt khách hàng, với số tiền cho vay lên đến gần 141 tỷ đồng, trong đó gần 1.330 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 643 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 235 lao động (trong đó 79 lao động đi làm việc tại nước ngoài); 819 khách hàng được vay để phát triển sản xuất, kinh doanh tại xã vùng khó khăn; hỗ trợ trên 250 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; giúp 18 cán bộ công chức, viên chức có thu nhập thấp làm nhà ở.

Cũng trong năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 3.310 lượt khách hàng, với số tiền cho vay lên đến gần 141 tỷ đồng, trong đó gần 1.330 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 643 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 235 lao động (trong đó 79 lao động đi làm việc tại nước ngoài); 819 khách hàng được vay để phát triển sản xuất, kinh doanh tại xã vùng khó khăn; hỗ trợ trên 250 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; giúp 18 cán bộ công chức, viên chức có thu nhập thấp làm nhà ở.

Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra vốn sau giải ngân tại các hộ trên địa bàn
Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra vốn sau giải ngân tại các hộ trên địa bàn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong cuộc giảm nghèo, tạo việc làm làm, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Một số xã có doanh số cho vay cao như: Mỹ Thuận, Thu Cúc, Kim Thượng, Thu Ngạc...

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng tại một số thời điểm không ổn định, nợ quá hạn có chiều hướng tăng cao, đến hết năm 2022 tổng nợ quá hạn trên một tỷ đồng, tăng gần 410 triệu đồng; nợ khoanh 97 triệu đồng, số món vay tồn lãi trên ba tháng không giao dịch là 381 món.

Ông Tăng Tiến Sỹ - Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn cho biết: “Đơn vị tích cực chỉ đạo đôn đốc thu lãi tồn, bám sát kế hoạch chi được giao, thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, công tác hạch toán thu, chi tuân thủ theo đúng quy định; công tác an toàn kho quỹ được đảm bảo, trong năm không để xảy ra mất mát hay thiếu hụt kho quỹ”.

Năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng với các thành viên là trưởng các đơn vị cấp huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách và lồng ghép việc thực hiện chính sách tín dụng với các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

PV