Phú Thọ: Nâng cao chất lượng bưởi Đoan Hùng

07:37 08/12/2022

Cây bưởi đặc sản Đoan Hùng đã được đầu tư tập trung, tạo ra một giá trị sản phẩm hàng hóa có thương hiệu quốc gia, vươn mình xuất khẩu ra thế giới.

Chất lượng bưởi Đoan Hùng sẽ tập trung ở hai giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân tại sáu xã
Chất lượng bưởi Đoan Hùng sẽ tập trung ở hai giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân tại 6 xã. 

Những năm qua, để chương trình phát triển cây bưởi của huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) phát huy hiệu quả, Ban chỉ đạo phát triển cây bưởi huyện đã chỉ đạo việc lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên địa bàn, huy động nguồn vốn trong dân tập trung cho công tác đầu tư thâm canh và mở rộng diện tích bưởi.

Trong thời gian qua, toàn huyện đã dồn đổi diện tích trồng cây lâu năm, trong đó chủ yếu là cây bưởi được 438 thửa với diện tích là 78,33 ha; trong đó tự dồn đổi là 47,01 ha, chuyển nhượng là 25,65 ha. Hiện toàn huyện có khoảng 2.700 ha trồng bưởi, tăng hơn 1.027 ha so với năm 2016. Tính đến nay, huyện đã có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó, bưởi Đoan Hùng là sản phẩm duy nhất đạt 4 sao.

Trong 5 năm (từ 2016-2020), tổng kinh phí chi cho Chương trình phát triển cây bưởi trên địa bàn huyện là gần 15 tỉ đồng. Giai đoạn 2020-2022, tổng kinh phí hỗ trợ cho cây bưởi là 9 tỉ đồng.

Chất lượng của một số giống bưởi mới được trồng tại địa phương đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn với các giống bưởi đặc sản trên địa bàn; các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học để giải quyết vấn đề về chất lượng bưởi đặc sản chưa được thấu đáo, triệt để đã hạn chế việc đầu tư mở rộng diện tích với quy mô lớn.

Phủ bạt ở gốc là phương pháp hiệu quả để cải thiện chất lượng bưởi, tránh khô gạo và lượng quả sai hơn.
Phủ bạt ở gốc là phương pháp hiệu quả để cải thiện chất lượng bưởi, tránh khô gạo và lượng quả sai hơn. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, hiện tượng khô tôm, khô múi vẫn còn trên 2 giống bưởi đặc sản (đối với cây có tuổi đời dưới 15 năm), gây tâm lý e ngại đối với người trồng bưởi, đặc biệt là ở khâu trồng mới, mở rộng diện tích.

Để cải thiện các hạn chế và nâng cao chất lượng bưởi, huyện đã đề xuất xây dựng dự án nghiên cứu kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Đoan Hùng với diện tích 300 ha, tập trung vào hai giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân tại 6 xã: Bằng Luân, Minh Lương, Bằng Doãn, Phú Lâm, Hùng Xuyên và Chí Đám. Trong đó, 250 ha là diện tích áp dụng tiến bộ kĩ thuật nâng cao chất lượng cho bưởi giai đoạn kinh doanh và 50 ha là để trồng dặm, bổ sung thành vùng hàng hóa.

Ông Hà Hải Long - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đoan Hùng cho biết: Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện để thực hiện có hiệu quả dự án, mở rộng diện tích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý chỉ dẫn địa lý, làm tốt công tác quảng bá, bảo vệ và phát triển bền vững thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng.

P.V