Phạt Vật tư -TKV vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

DNHN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định: Công ty CP Vật tư -TKV đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hàng loạt tài liệu.

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-XPVPHC đối với Công ty CP Vật tư -TKV (địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định: Công ty CP Vật tư -TKV đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau:

Thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2018; thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; BCTC quý I/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020;

Phạt Vật tư -TKV vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Phạt Vật tư -TKV vì sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Bên cạnh đó còn có các tài liệu: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 04/5/2020; từ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiền – Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Tạ Quang Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư –TKV từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020; Nghị quyết HĐQT số 04/2021 về việc thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bổ nhiệm ông Hoàng Kiên, phụ trách quản lý công ty; thông tin về việc tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTC quý IV/2019; BCTC quý II, III, IV/2020; BCTC quý I/2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: BCTC quý I, III/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020.

Với hành vi trên, Công ty CP Vật tư -TKV bị phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng) vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Vật tư -TKV ngày nay tiền thân là Ngành vật tư Công ty than Hòn Gai, được thành lập từ ngày 01/8/1960 với nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp vật tư thiết bị, xăng dầu, gỗ trụ mỏ phục vụ sản xuất than. Trải qua các tên gọi khác nhau như: Công ty vật tư mỏ, Xí nghiệp dịch vụ cung ứng vật tư, xí nghiệp Vật tư vận tải và Xếp dỡ … gắn liền với quy mô, tổ chức sản xuất của ngành than trong từng giai đoạn phát triển.

Đến năm 1996 được thành lập lại theo Quyết định số 2612/QĐ-TCCB ngày 17/9/1996 của Bộ Công nghiệp là Công ty Vật tư Vận tải và Xếp dỡ- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty than Việt Nam. Đến năm 2006 tại Quyết định số 2467/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2006 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đổi tên thành Công ty Vật tư Vận tải và Xếp dỡ- TKV. Kể từ ngày 01/7/2010, thực hiện kế hoạch số 951/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam về việc: Ban hành kế hoạch chuyển đổi các công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên. Công ty Vật tư Vận tải và Xếp dỡ – TKV được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ-Vinacomin.

Thực hiện Quyết số 2378/QĐ-HĐTV, ngày 18/12/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư, Vận tải và Xếp dỡ- Vinacomin thành Công ty Cổ phần Vật tư – TKV

PV

Tin liên quan