Phát triển Thủy sản DAT sắp phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và 2020

14:00 10/09/2021

Công ty CP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản dự kiến phát hành hơn 9,2 triệu cp với tỷ lệ phát hành là 20% (sở hữu 100 cp sẽ được 20 cp mới).

HĐQT Công ty CP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (DAT/HoSE) vừa thông qua Nghị quyết chia cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Theo đó số lượng dự kiến phát hành hơn 9,2 triệu cp với tỷ lệ phát hành là 20% (sở hữu 100 cp sẽ được 20 cp mới). Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DAT trên BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.

Phát triển Thủy sản DAT sắp phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và 2020
Phát triển Thủy sản DAT sắp phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và 2020.

Sau khi phát hành, DAT sẽ sử dụng vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khán Nhà nước, DAT sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, DAT ghi nhận doanh thu thuần gần 1.327 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và lãi ròng gần 28 tỷ đồng, tăng 50%. DAT lý giải, nguyên nhân là do thị trường bán hàng ổn định giúp doanh thu tăng. Bên cạnh đó, lãi suất giảm, chi phí tài chính giảm làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng.

Linh Anh