Phát triển Khu Công nghiệp - Sonadezi sắp chi hơn 376 tỷ đồng trả cổ tức 2020

DNHN - Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp - Sonadezi sẽ trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

HĐQT Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi, SNZ/UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Cụ thể, SNZ sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% (1 cp được nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/10/2021 và ngày chi trả là 26/10/2021.

Với hơn 376 triệu cp đang lưu hành, SNZ dự chi hơn 376 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Phát triển Khu Công nghiệp - Sonadezi sắp chi hơn 376 tỷ đồng trả cổ tức 2020
Phát triển Khu Công nghiệp - Sonadezi sắp chi hơn 376 tỷ đồng trả cổ tức 2020.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của SNZ đạt gần 2.493 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhưng do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, lãi gộp của SNZ gần như đi ngang so với nửa đầu năm 2020, ở mức hơn 910 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đi ngang trong bối cảnh doanh thu tài chính giảm đã khiến lãi ròng 6 tháng đầu năm 2021 của SNZ giảm 10% so với cùng kỳ, còn gần 354 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm ở mức xấp xỉ 599 tỷ đồng, SNZ vẫn thực hiện được hơn 59% mục tiêu lãi sau thuế 1.012 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Linh Anh

Bài liên quan