NHNN TP. HCM chỉ đạo siết xuất hóa đơn, chứng từ khi mua bán vàng miếng

11:06 08/05/2024

Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin thường xuyên, theo dõi diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng tại các điểm kinh doanh mua bán của mình để đảm bảo chấp hành đúng quy định.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng thực hiện theo các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các thông tư hướng dẫn của Nghị định 24, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó là siết việc xuất hóa đơn, chứng từ khi mua bán vàng miếng theo quy định của Bộ Tài chính; tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
NHNN TP HCM chỉ đạo siết xuất hóa đơn, chứng từ khi mua bán vàng miếng
NHNN TP. HCM chỉ đạo siết xuất hóa đơn, chứng từ khi mua bán vàng miếng.
Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp này cũng cần cập nhật thông tin thường xuyên, theo dõi diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng tại các điểm kinh doanh mua bán của mình để đảm bảo chấp hành đúng quy định. Những đơn vị này cần niêm yết công khai về giá mua và giá bán vàng miếng tại điểm giao dịch.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM cũng yêu cầu tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng tiến hành gửi báo cáo theo quy định. Nội dung báo cáo sẽ nêu ra những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có) liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng; phản ánh biến động thị trường để phục vụ công tác quản lý, phối hợp và xử lý, báo cáo và tham mưu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP. HCM.
Ngoài ra, Ngân hàng nhà nước cũng lưu ý các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phương án hướng dẫn khách hàng về thị trường, nhằm hạn chế yếu tố tâm lý tác động gây ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt là trong những thời điểm giá vàng thế giới và trong nước biến động phức tạp.
P.V (t/h)