Nghệ An: 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc

17:30 20/09/2022

Nghệ An lựa chọn 11/25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 để tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc…

Nghệ An vừa tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 25 sản phẩm và lựa chọn 11/25 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc. Theo đó, có 84 sản phẩm tham gia Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Các sản phẩm được phân thành các nhóm, cụ thể: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, dệt thổ cẩm…) có 9 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 72 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 2 sản phẩm và nhóm các sản phẩm khác có 1 sản phẩm. 

Ảnh minh họa
Nghệ An tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

Để tham gia bình chọn, sản phẩm của các doanh nghiệp phải đạt các tiêu chí: Quy mô sản xuất, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước; nguyên, vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm; trình độ công nghệ, thiết bị, chất lượng, mẫu mã sản phẩm; thị trường tiêu thụ sản phẩm và đánh giá tiềm năng, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường; chất lượng lao động đang sử dụng; tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm...Hội đồng bình chọn đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công nhận 25 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Kết quả bình chọn cấp tỉnh là cơ sở để tiếp tục đề xuất các sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực và quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Qua đó, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của địa phương. 

Ảnh minh họa
Đại biểu tham quan các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022

Tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm qua bình chọn đã giúp nhiều cơ sở có điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ đó, đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh và hàng nhập khẩu. Việc công nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cũng giúp cho người tiêu dùng yên tâm và tin tưởng vào chất lượng và uy tín doanh nghiệp. Qua đó, củng cố vị thế thương hiệu của cơ sở công nghiệp nông thôn để nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp.

Được biết, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh ở Nghệ An được tổ chức từ năm 2012. Đến nay, sau 5 kỳ bình chọn, cấp huyện công nhận 233 sản phẩm, cấp tỉnh 87 sản phẩm, cấp khu vực 15 sản phẩm, quốc gia 11 sản phẩm. Kỳ tổ chức bình chọn cấp tỉnh năm 2022 có số lượt cơ sở công nghiệp nông thôn và sản phẩm tham gia bình chọn nhiều nhất từ trước đến nay.

Văn Cương