Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ chi hơn 2.200 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 7

11:50 07/06/2023

Với 4,53 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã công bố quyết định về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phiếu, tức 1 cổ phiếu nhận 500 đồng. Ước tính sẽ chi hơn 2.200 tỷ đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 15/6/2023. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức (ngày thanh toán) là ngày 10/7. Ước tính với 4,53 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MB sẽ chi ra khoảng 2.265 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ảnh minh họa

Trong năm 2023, MB cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 45.339 tỷ đồng lên 53.683 tỷ đồng bằng phương thức phát hành hơn 680 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15% (tăng vốn thêm 6.800 tỷ đồng) và phần còn lại thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua tại đại hội thường niên năm ngoái.

Nguồn để thực hiện trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại luỹ kế MB của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế riêng MB sau khi trích lập các quỹ năm 2022 dự kiến là 12.151 tỷ đồng. Thời gian cụ thể trong năm 2023.

Số vốn mà MB thu từ các phương án này dự kiến sẽ được sử dụng phần lớn (7.088 tỷ đồng) để đầu tư năng lực và phần còn lại (1.255 tỷ đồng) để bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác. Với việc tăng vốn này, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 10 - 15% trong năm 2023.

Ngoài MB, một số ngân hàng khác cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong năm nay - bao gồm VIB, TPBank, ACB, HDBank và VPBank.

P.V