Năm 2021, lãi ròng của Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giảm 20% so với 2021

23:15 15/02/2022

Doanh thu giảm khiến lợi nhuận ròng của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giảm 20%, còn gần 227 tỷ đồng trong năm 2021.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS/HoSE) ghi nhận lãi ròng năm 2021 gần 227 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm 19%, còn 64 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, doanh thu thuần của HHS chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 167 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm 8% giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 27 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Năm 2021, lãi ròng của Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giảm 20%
Năm 2021, lãi ròng của Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giảm 20% so với 2021

Thêm vào đó, HHS cho biết, nổi bật trong kỳ là Công ty có các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (đầu tư nắm giữ tại Công ty liên kết) mang lại lợi nhuận gần 65 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, HHS thu được gần 88 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp 2,2 lần cùng kỳ dù chi phí vận hành tăng.

Lũy kế cả năm 2021, HHS đạt hơn 516 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu hoạt động thương mại (494 tỷ đồng) và doanh thu kinh doanh bất động sản (23 tỷ đồng) lần lượt giảm 8% và 14% so với năm trước và không còn ghi nhận gần 46 tỷ đồng doanh thu khác như năm trước. Doanh thu giảm khiến lợi nhuận ròng HHS giảm 20%, còn gần 227 tỷ đồng trong năm 2021.

Năm 2021, HHS đề ra kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu đạt 500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 30% so với thực hiện năm 2020. Đồng nghĩa HHS đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 15% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

PV