Năm 2021, doanh thu thuần của Petroland tăng 96%

DNHN - Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí vẫn tăng so với cùng kỳ phần lớn do doanh thu hoạt động tài chính từ việc đầu tư vào công ty con.

Quý IV, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland, PTL/HoSE) đạt 35 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng tăng 44,7% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp ghi nhận đạt 16,7 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần quý IV/2020. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 13% lên 48%.

Năm 2021, doanh thu thuần của Petroland tăng 96%
Năm 2021, doanh thu thuần của Petroland tăng 96%.

Trong kỳ, Petroland ghi nhận doanh thu tài chính xấp xỉ 3 tỷ đồng, đi ngang cùng kỳ. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 11 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 1 tỷ đồng.

Công ty cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới hoạt động cho thuê văn phòng của Công ty, lãi suất tiền gửi giảm..., dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng so với cùng kỳ phần lớn do doanh thu hoạt động tài chính từ việc đầu tư vào công ty con.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của Petroland tăng 96% lên 98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, gấp gần 12 lần năm 2020.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp đạt xấp xỉ 1.205 tỷ đồng, tăng gần 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, 517 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn và 210 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền. Tổng nợ phải trả cũng tăng 6,3% lên 442,7 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan