Mặt bằng lãi suất tháng 8 trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục giảm

17:22 28/08/2023

Trong tháng 8, các ngành ưu tiên như nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng đã được hỗ trợ thông qua lãi suất cho vay thấp.

Tháng 8, các tổ chức tín dụng tại TP Hà Nội đã tiếp tục điều chỉnh giảm mức lãi suất để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với chi phí thấp hơn. Cụ thể, lãi suất cho tiền gửi và vay đã được điều chỉnh nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Theo thông tin từ NHNN, lãi suất do NHNN quy định cho các khoản tiền gửi có mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng; 3,1 - 4,75%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5 - 7,3%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; và 6 - 7,3%/năm cho kỳ hạn trên 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất tháng 8 trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục giảm
Mặt bằng lãi suất tháng 8 trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục giảm.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước nằm trong khoảng 7,3 - 9,1%/năm cho cả khoản vay mới và cũ còn dư nợ. Đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam (VND) trung bình là 4,4%/năm theo quy định của NHNN.

Trong tháng 8/2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội ước tính đạt 4.994 nghìn tỷ đồng, tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền gửi đạt 4.591 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% và tăng 3,1%; còn giấy tờ có giá đạt 403 nghìn tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 0,09%.

Về dư nợ cho vay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội ước tính đạt 3.127 nghìn tỷ đồng, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 6,15% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.239 nghìn tỷ đồng, tăng 1,86% và tăng 6,1%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.888 nghìn tỷ đồng, tăng 1,91% và tăng 6,18%.

Nhằm quản lý rủi ro hiệu quả, các tổ chức tín dụng đã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi trở thành nợ xấu. Tính đến cuối tháng 8/2023, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,89% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay. Các ngành ưu tiên như nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng đã được hỗ trợ thông qua lãi suất cho vay thấp.

P.V (t/h)