Lợi nhuận trước thuế quý II của LienVietPostBank gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

DNHN - So với với kế hoạch 4.800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, LienVietPostBank đã thực hiện được 75% sau nửa đầu năm.

Theo BCTC quý II/2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, LPB/HoSE) báo lãi trước thuế hơn 1.793 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước, dù tăng đến 57% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong quý II, LPB thu về gần 3.045 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 40% so cùng kỳ, nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của các khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận trước thuế quý II của LienVietPostBank gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Lợi nhuận trước thuế quý II của LienVietPostBank gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi hơn 303 tỷ đồng, tăng 33%, do các dịch vụ trọng tâm như bảo hiểm, thanh toán quốc tế, ngân hàng số… đều tăng trưởng. Đồng thời, Ngân hàng còn khai thác hiệu quả lợi thế mạng lưới rộng lớn khắp các tỉnh, thành phố, huyện… và cung ứng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu nhiều phân khúc khách hàng.

Các nguồn thu ngoài lãi khác cũng tăng trưởng tốt hơn cùng kỳ như lãi từ kinh doanh ngoại hối hơn 52 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư hơn 356 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ.

Quý này, LPB dành ra hơn 637 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 57%. Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 1.793 tỷ đồng, tăng 94% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, LPB dành ra hơn 949 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng; lãi trước thuế gần 3.589 tỷ đồng, tăng 76% so cùng kỳ. So với với kế hoạch 4.800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, LPB đã thực hiện được 75% sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản Ngân hàng đạt 300.919 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 51% (còn 4.834 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 11% (còn 18.868 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác giảm 69% (còn 358 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (226.914 tỷ đồng)…

PV

Bài liên quan