Lợi nhuận ròng quý II của Bảo hiểm Ngân hàng BIC nhích 3% so với cùng kỳ

DNHN - Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 176 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Quý II/2021, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC/HoSE) ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 566 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tổng chi phí tăng đến 17%, lên gần 434 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp thu hẹp đà tăng còn 10%, đạt hơn 132 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 24.6% xuống còn 23.4%.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính của BIC có lãi hơn 94 tỷ đồng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ do doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng chi phí tài chính thấp hơn cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận ròng của BIC trong quý II chỉ tăng 3% so với cùng, đạt hơn 97 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng quý II của Bảo hiểm Ngân hàng BIC nhích 3% so với cùng kỳ
Lợi nhuận ròng quý II của Bảo hiểm Ngân hàng BIC nhích 3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 176 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 292 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện được 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cuối quý II/2021, tổng tài sản của BIC tăng 9% so với đầu năm, đạt hơn 6.318 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 15% so với đầu năm, lên gần 3,496 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 58%, lên gần 155 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan