Lilama 10 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

DNHN - Công ty CP Lilama 10 dự kiến giá trị sản lượng và giá trị doanh thu năm 2022 sẽ rơi vào mức 1.000 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Công ty CP Lilama 10 (L10/HoSE) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể hơn, Công ty dự kiến giá trị sản lượng và giá trị doanh thu sẽ rơi vào mức 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 19 tỷ đồng, đi ngang so với kế hoạch 2021. L10 dự kiến năm sau sẽ vay tín dụng hơn 754 tỷ đồng, giá trị đầu tư đạt 164 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, L10 đã đem về 853 tỷ đồng doanh thu thuần và 12 tỷ đồng lãi ròng. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 81% kế hoạch lãi trước thuế đề ra. Đến 30/09/2021, L10 đang sở hữu quy mô tài sản 1.289 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm.

Lilama 10 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Lilama 10 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Lilama 10 tiền thân là Xí nghiệp Lắp máy số 1 Hà Nội, được thành lập tháng 12/1960, trực thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm 2007, Công ty chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần. Hiện Công ty có vốn điều lệ 98,9 tỷ đồng, trong đó Lilama nắm giữ 36%. Hoạt động chính của Công ty là thi công xây lắp và gia công chế tạo cho các dự án thủy điện, nhiệt điện và các dự án nhà máy, giao thông khác.

Giai đoạn 2016 - 2018, doanh thu mảng kinh doanh chính của Công ty tăng trưởng ổn định, tuy nhiên sự đi xuống xuất hiện vào năm 2018 (giảm khoảng 20% so với năm 2016 và 2017). Nguyên nhân do doanh thu từ thực hiện công việc cho các dự án thủy điện giảm, còn từ dự án nhiệt điện, lọc dầu, xi măng tăng trưởng không nhiều.

Doanh thu của Lilama 10 dần ổn định trở lại vào năm 2019 với 1.338 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động gia công chế tạo luôn ổn định, dao động khoảng 400 tỷ đồng so với bình quân 185 tỷ đồng giai đoạn 2016 - 2018; nguồn thu từ thi công công trình thủy điện giảm bình quân 273 tỷ đồng so với 500 tỷ đồng giai đoạn trước. Thu từ công việc của dự án nhiệt điện và công nghiệp khác tăng trưởng ổn định.

 Linh Anh

Tin liên quan