Lãi ròng quý IV/2021 của Cảng Đoạn Xá giảm 32%

DNHN - Giá vốn hàng bán tăng vọt gấp gần 3 lần khiến lãi gộp của Công ty CP Cảng Đoạn Xá giảm 20%, xuống chỉ còn gần 11 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng giảm từ 78% về còn 49%.

Hết quý IV/2021, Công ty CP Cảng Đoạn Xá (DXP/HNXghi nhận doanh thu thuần tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 21,5 tỷ đồng.

Đáng nói, giá vốn hàng bán tăng vọt lên 11 tỷ đồng (gấp gần 3 lần) khiến lãi gộp giảm 20%, xuống chỉ còn gần 11 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng giảm từ 78% về còn 49%.

Lãi ròng quý IV/2021 của Cảng Đoạn Xá giảm 32%
Lãi ròng quý IV/2021 của Cảng Đoạn Xá giảm 32%.

Trong kỳ, chi phí tài chính gần 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 6 triệu đồng do ghi nhận thêm khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 60%, lên hơn 5 tỷ đồng.

Qua đó, lãi ròng của doanh nghiệp khai thác cảng này giảm 32% so với cùng kỳ, xuống còn 13 tỷ đồng.

Khép lại năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng của DXP lần lượt giảm 19% và 5% so với thực hiện năm 2020, xuống còn 87 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Trong năm 2021, DXP đặt kế hoạch đem về gần 112 tỷ đồng doanh thu và gần 41 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, so với kế hoạch được cổ đông thông qua trước đó, DXP chỉ thực hiện được 78% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 54% mục tiêu lãi trước thuế 2021.

Tính tới hết tháng 12/2021, tổng tài sản của DXP ghi nhận gần 534 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

PV

Bài liên quan