Lãi ròng quý III của May 10 tăng 74% so với cùng kỳ

DNHN - Lũy kế 9 tháng đầu năm, M10 báo doanh thu thuần giảm 13%, xuống còn 2.429 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 18%, đạt gần 50 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý III Tổng Công ty CP May 10 (M10/UPCoM) vừa công bố, doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 996 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp giảm từ gần 13% xuống còn 10%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 20%, đạt hơn 10 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính cũng tăng 18%. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 25% và 32% so với cùng kỳ. Kết quả M10 báo lãi ròng đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Lãi ròng quý III của May 10 tăng 74% so với cùng kỳ
Lãi ròng quý III của May 10 tăng 74% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, M10 báo doanh thu thuần giảm 13%, xuống còn 2.429 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 18%, đạt gần 50 tỷ đồng.

Năm 2021, M10 đặt mục tiêu đem về tổng doanh thu 3.356 tỷ đồng và 91 tỷ đồng lãi trước thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch tổng giá trị đầu tư 2021 đạt gần 399 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, M10 đã thực hiện được 72% chỉ tiêu doanh thu và 66% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của M10 ghi nhận gần 1.913 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Điểm nhấn đến từ các khoản phải thu ngắn hạn, giá trị gần 680 tỷ đồng, gấp đôi con số đầu năm. Trong đó, phải thu Lever Shirt LTD hơn 122 tỷ đồng (tăng 89%).

Linh Anh

Tin liên quan