Không công bố thông tin theo luật, Công ty CP ASA bị phạt 100 triệu đồng

23:15 24/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP ASA đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với hàng loạt tài liệu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CP ASA (ASA).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP ASA đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với hàng loạt tài liệu.

Không công bố thông tin theo luật, Công ty CP ASA bị phạt 100 triệu đồng
Không công bố thông tin theo luật, Công ty CP ASA bị phạt 100 triệu đồng.

Bao gồm: BCTC năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; BCTC quý II/2018, BCTC quý III/2018, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021;

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017.

Đồng thời, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, BCTC quý II/2016; BCTC quý I/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC quý III/2017, BCTC quý IV/2017, BCTC quý I/2018, BCTC quý II/2018; Báo cáo thường niên năm 2017.

Linh An