Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028

15:51 22/05/2023

Vừa qua, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tham gia nhiều hoạt động như: Hàng năm dự thi bộ môn Sinh vật cảnh tại Hội Hoa xuân TP. Nha Trang; tham gia trưng bày các tác phẩm sinh vật cảnh tại những hội thi, hội nghị, lễ hội của các tỉnh, thành phố trong cả nước; tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, hướng dẫn hội viên, người dân trồng, chăm sóc các loại hoa, cây cảnh… Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Sơn, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào hướng tới tầm cao văn hóa và hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực; tạo bước phát triển, đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao; phát triển tổ chức Hội và phong trào sinh vật cảnh gắn với xã hội hóa hoạt động kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo việc làm và thu nhập, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái…

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam
Các cá nhân được tặng Bằng khen của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.
Bà quả phụ Nguyễn Đình Huấn nhận Bằng khen của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam truy tặng ông Nguyễn Đình Huân, Nguyên Chủ tịch Hội  Sinh Vật Cảnh Khánhh Hòa .
Bà quả phụ Nguyễn Đình Huấn nhận Bằng khen của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam truy tặng ông Nguyễn Đình Huân, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh Khánhh Hòa ..

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Sinh vật cảnh tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; nghiên cứu thành lập và nhân rộng các mô hình kinh tế sinh vật cảnh theo hướng “vừa đáp ứng các giá trị hưởng thụ về tinh thần, vừa góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên”; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cho hội viên, người dân trong chăm sóc, sáng tạo các tác phẩm sinh vật cảnh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện những chương trình, hoạt động về bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Hội Sinh vật cảnh Việt Nam quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Hội Sinh vật cảnh tỉnh phát triển toàn diện, vững mạnh.

Hội viên được tặng kỷ niệm chương
Tặng Kỷ niệm chương cho các hội viên.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên; ông Phan Minh Kính tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên; ông Phan Minh Kính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên; ông Phan Minh Kính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội. Tại đại hội, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh Việt Nam” cho 9 cá nhân, tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân, truy tặng Bằng khen cho cá nhân ông Nguyễn Đình Huấn, cố Chủ tịch Hội, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2023; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2018 - 2023; Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng Giấy khen 5 tập thể, 20 cá nhân đã có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác hội giai đoạn 2018 - 2023.

Ngọc Vân