Hòa Bình: Tổng dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 865 tỷ đồng

08:56 30/09/2022

Cho vay hộ nghèo là chương trình tín dụng được chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện sớm nhất, quy mô tín dụng lớn nhất trong số các chương trình tín dụng chính sách mà chi nhánh đang thực hiện, trung bình mỗi năm tăng trưởng dư nợ đạt 5,5%.

Hộ dân xã Bao La (Mai Châu- Hòa Bình) sử dụng vốn chính sách đầu tư chăn nuôi trâu, từng bước thoát nghèo.
Hộ dân xã Bao La (Mai Châu- Hòa Bình) sử dụng vốn chính sách đầu tư chăn nuôi trâu, từng bước thoát nghèo. 

Trong giai đoạn 2003 – 2022, tổng doanh số cho vay của chương trình tín dụng này đạt trên 3.700 tỷ đồng, với trên 264 nghìn lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt trên 3.040 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình cho vay hộ nghèo đạt 865,8 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng dư nợ với 20.598 khách hàng; mức cho vay bình quân đạt 42 triệu đồng/khách hàng.

Theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn cho vay hộ nghèo được các hộ vay sử dụng chủ yếu đầu tư để chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng mía và các loại cây ăn quả. Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo. Cùng với các chương trình tín dụng khác mà NHCSXH tỉnh Hòa Bình đang thực hiện, cho vay hộ nghèo đã và đang góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình