Gia tăng vốn, dòng tiền kinh doanh Pin Ắc quy Miền Nam - Pinaco âm hàng chục tỷ đồng trong 6 tháng

16:50 27/07/2021

Tuy lợi nhuận tăng nhưng trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam âm gần 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 100 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý II mà Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, PAC/HoSE) vừa công bố, doanh thu thuần của PÁC đạt hơn 753 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cũng cao hơn tỷ lệ tăng của giá vốn nên lợi nhuận gộp của PAC đạt gần 119 ty đồng, tăng 47%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 11,8% lên 15,8%.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt tăng 34% và 56% so với cùng kỳ. Tương ứng, tuy chi phí tăng nhưng nhờ lợi nhuận gộp tăng mạnh đã giúp PAC đạt hơn 41 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 47% so với cùng kỳ. 

Gia tăng vốn, dòng tiền kinh doanh Pin Ắc quy Miền Nam - Pinaco âm hàng chục tỷ đồng trong 6 tháng
Gia tăng vốn, dòng tiền kinh doanh Pin Ắc quy Miền Nam - Pinaco âm hàng chục tỷ đồng trong 6 tháng.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, PAC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.634 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận ròng đạt hơn 81 tỷ đồng, tăng 42% nhờ giá vốn tăng thấp hơn doanh thu.

Năm 2021, PAC đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 195 tỷ đồng. Tương ứng sau 6 tháng đầu năm, PAC thực hiện được 55% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh âm gần 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 100 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do PAC gia tăng tồn kho và khoản phải thu.

Linh An