Đông Á - SeABank sẽ phát hành 110 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

DNHN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABanhk vừa thông qua việc triển khai phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 9,12%, để trả cổ tức 2020 cho cổ đông.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) vừa thông qua việc triển khai phát hành hơn 110 triệu cp để trả cổ tức và 23.5 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021) để tăng vốn điều lệ. Theo đó, SeABank sẽ phát hành 110.24 triệu cp, tương đương tỷ lệ 9.12%, để trả cổ tức 2020 cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ phát hành 23.5 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2021 (cổ phiếu ESOP 2021). Tỷ lệ phát hành chiếm 1,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. 

Đông Á - SeABank sẽ phát hành 110 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
Đông Á - SeABank sẽ phát hành 110 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP tùy thuộc vào phân loại nhóm đối tượng phát hành. Trong đó, các cán bộ nhân viên từ nhóm 1A đến nhóm 4 được mua với giá 15.000 đồng/cp. Còn cán bộ nhân viên từ nhóm 5-10 được mua với giá 16.800 đồng/cp. Đối tượng được mua là thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và cán bộ nhân viên thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ngân hàng.

Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2021 và sau ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng thêm hơn 1.337 tỷ đồng, lên mức gần 13.425 tỷ đồng.

Trong năm 2021, bên cạnh kế hoạch dự kiến ban đầu tăng lên mức 15.238 tỷ đồng, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SeABank đã nhất trí bổ sung phương án phát hành thêm 136 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.cụ thể, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng lên thành 16.598 tỷ đồng thông qua các hoạt động: Phát hành 110,24 triệu cp (tương đương tỷ lệ 9,12%) để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành 136 triệu cp (tương đương tỷ lệ 11,25%) cho cổ đông hiện hữu và phát hành 23.5 triệu cp theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV của SeABank năm 2021 (ESOP 2021).

Linh An

Tin liên quan