Doanh thu thuần quý II của Gas Petrolimex tăng 36% so với cùng kỳ

16:50 11/08/2021

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của PGC đạt hơn 1.622 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, lãi ròng của Công ty nhờ đó tăng 51%.

Theo kết quả kinh doanh quý II của Tổng Công ty CP Gas Petrolimex (PGC/HoSE), doanh thu thuần của PGC đạt gần 787 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của Công ty chỉ tăng 2%, ghi nhận hơn 158 tỷ đồng.

Về chi phí, PGC đã tiết giảm được phần lớn chi phí do cả chi phí tài chính (-8%), chi phí bán hàng (-5%) và chi phí quản lý (-9%) đều báo giảm. Kết quả, PGC lãi ròng hơn 48 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng 28% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý II của Gas Petrolimex tăng 36% so với cùng kỳ
Doanh thu thuần quý II của Gas Petrolimex tăng 36% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của PGC đạt hơn 1.622 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi ròng của Công ty nhờ đó tăng 51%, ghi nhận gần 82 tỷ đồng.

Tính tới hết quý II, tổng tài sản của PGC đạt gần 2.177 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, chủ yếu do lượng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tăng 39%, xấp xỉ 1.030 tỷ đồng. Nợ phải trả của PGC cũng ghi nhận tăng 20%, lên hơn 1.347 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tăng 42%, vượt mức 972 tỷ đồng.

Linh Anh