Doanh thu tài chính quý II của Sonadezi Long Thành “đi lùi” 68%

DNHN - Sự sụt giảm lãi tiền gửi đã khiến doanh thu tài chính của Công ty CP Sonadezi Long Thành “đi lùi” 68% so với cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL/HoSE) ghi nhận hơn 111 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng tại KCN Long Thành chiếm tỷ trọng cao nhất, theo sau là doanh thu từ kinh doanh nước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu, lãi gộp của Công ty chỉ tăng 14% so với quý II/2020, ở mức gần 41 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của SZL trong kỳ có sự biến động ngược chiều nhau. Trong khi chi phí quản lý được tiết giảm 5% thì chi phí bán hàng lại tăng 7%.

Doanh thu tài chính quý II của Sonadezi Long Thành “đi lùi” 68%
Doanh thu tài chính quý II của Sonadezi Long Thành “đi lùi” 68%.

Kết quả, dù doanh thu thuần ghi nhận tăng trưởng đáng kể nhưng lãi sau thuế quý II/2021 của SZL chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, với hơn 27 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SZL đạt hơn 204 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, SZL chỉ lãi sau thuế hơn 48 tỷ đồng, giảm 2% so với nửa đầu năm 2020.

Dù vậy, với kết quả lãi hơn 48 tỷ đồng sau thuế, SZL vẫn thực hiện được hơn 55% kế hoạch lợi nhuận được đề ra cho cả năm 2021. Tổng tài sản của SZL tính tới hết tháng 6/2021 ghi nhận gần 1,706 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. 

Linh Anh

Tin liên quan