Dệt May Gia Định bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Gilimex muốn thoái sạch vốn

DNHN - Gilimex đang sở hữu 25,91% vốn điều lệ tại Công ty CP Dệt May Gia Định - doanh nghiệp đang bị Kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, GIL/HoSE), dự kiến chuyển nhượng 25,91% vốn điều lệ tại Công ty CP Dệt May Gia Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng.

Tính tới 31/3/2022, GIL đang sở hữu 25,91% vốn điều lệ tại Công ty CP Dệt May Gia Định và ghi nhận đầu tư vào Công ty liên kết, đơn vị có địa chỉ tại số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Dệt May Gia Định bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Gilimex muốn thoái sạch vốn
Dệt May Gia Định bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Gilimex muốn thoái sạch vốn.

Trong Báo cáo thường niên năm 2021, Gilimex cho biết, Công ty CP Dệt May Gia Định có vốn điều lệ là 627,4 tỷ đồng.

Đáng nói, tính tới cuối năm 2021, Dệt May Gia Định đang ghi nhận tài sản ngắn hạn là 63,2 tỷ đồng và nợ ngắn hạn là 223,2 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 160 tỷ đồng. Điều này cho thấy, Công ty đang có sự mất cân đối kỳ hạn khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

Báo cáo kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên đã nhấn mạnh ba vấn đề chính tại Dệt May Gia Định bao gồm:

Thứ nhất, Công ty đã bị thu hồi hai khu đất tại địa chỉ số 354, đường Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM theo Quyết định số 1840/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. HCM ngày 21/5/2021; và khu đất tại địa chỉ số 14, đường Phú Châu, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. HCM ngày 8/4/2021.

Thứ hai, hiện nay, Công ty đang thực hiện khởi kiện liên quan tới các mặt bằng thuộc quyền quản lý của Công ty. Vấn đề này đang được Ban điều hành xử lý giải quyết với khách hàng về việc yêu cầu bàn giao mặt bằng và thanh toán các khoản tiền thiệt hại (nếu có).

Và thứ ba, khả năng hoạt động liên tục khi tới ngày 31/12/2021, Công ty còn nợ tiền thuế, tiền phạt thuế, tiền phạt chậm nộp thuế với tổng giá trị 87,9 tỷ đồng. Cơ quan Thuế đã và đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi tiền nợ thuế nêu trên tại Công văn số 4340/TB-CTTPHCM của Cục Thuế TP. HCM ngày 1/4/2022. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

PV

Bài liên quan