Đầu tư và Xây dựng Bưu điện sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%

DNHN - Nếu đợt phát hành diễn ra theo kỳ vọng, vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện sẽ nâng từ gần 180 tỷ đồng lên sát ngưỡng 324 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng từ thặng dư vốn cổ phần (58 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (27,6 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (87,4 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2022.

Đầu tư và Xây dựng Bưu điện sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%
Đầu tư và Xây dựng Bưu điện sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%.

Nếu đợt phát hành diễn ra theo kỳ vọng, vốn điều lệ của PTC sẽ nâng từ gần 180 tỷ đồng lên sát ngưỡng 324 tỷ đồng.

Trên thị trường, đầu tháng 11/2021, cổ phiếu PTC duy trì ở vùng giá trên 10.000 đồng/cổ phiếu, sau đó đã liên tục leo chóng mặt lên mức lịch sử 83.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập vào phiên 4/3 vừa qua, tương ứng mức tăng 8 lần trong 4 tháng.

Tuy vậy từ đó đến nay, cổ phiếu đổ đèo và nằm sàn vào cuối phiên 11/3, tính từ đỉnh, cổ phiếu PTC đã giảm lại gần 18%.

 PV

Bài liên quan