Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

23:25 17/05/2022

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhắc nhở Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời đề nghị công ty rà soát và thực hiện công bố thông tin.

Ngày 16/5, Sở GDCK TP Hồ Chí Mình đã có văn bản nhắc nhở Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA/HoSE) về việc công bố thông tin giao dịch các bên liên quan và phương án khắc phục ý kiến kiểm toán.
Theo Sở, qua rà soát nghĩa vụ công bố thông tin của ITA, Sở nhận thấy tại các BCTC kiểm toán 2020-2021 của ITA có phát sinh giao dịch bên liên quan. Tuy nhiên Sở không nhận được thông tin của ITA theo quy định. Ngoài ra, tại các Báo cáo quản trị 6 tháng và năm 2020, 2021 của ITA không báo cáo về vấn đề này.
Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin
Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị nhắc nhở thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.
Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Sở nhắc nhở ITA nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời đề nghị công ty rà soát và thực hiện công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết thông qua giao dịch bên liên quan và cập nhật đầy đủ vào báo cáo quản trị công ty. 
Ngoài ra, tại báo cáo tài chính kiểm toán của ITA đã tồn tại vấn đề nhấn mạnh nhiều năm liền, Sở đề nghị ITA có văn bản nêu rõ phương án khắc phục dứt điểm các ý kiến này.
Cụ thể, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, đến cuối năm 2021, ITA đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại KCN Tân Tạo - khu mở rộng với tổng diện tích 938.350 m2 và KCN Tân Đức hơn 1,68 triệu m2. 
Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả, được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu. Theo Luật Đất đai, ITA có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được trích trước. 
Tuy nhiên, do hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này, nên ITA vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần.
Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý, ITA đang ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2) với tổng giá trị hơn 2.170 tỷ đồng và khoản phải thu từ TEDC, TEC2 và CTCP Năng lượng Tân Tạo (TEC) với tổng giá trị là 1.428 tỷ đồng. 
Các khoản này phát sinh liên quan tới quá trình phát triển dự án Nhiệt điện Kiên Lương đang được thực hiện bởi TEC. Hiện ITA đang trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan Nhà nước cho việc khởi động dự án này. 
PV