Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động 120 tỷ đồng trái phiếu

DNHN - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC sẽ phát hành tối đa 120.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 120 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (SMC/HoSE) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, SMC sẽ phát hành tối đa 120.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 120 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến phát hành là ngày 30/09/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động 120 tỷ đồng trái phiếu
Đầu tư Thương mại SMC muốn huy động 120 tỷ đồng trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được bảo đảm bằng 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội. Mục đích phát hành của SMC là bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó hồi cuối tháng 8, SMC thông báo huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất cố định 8,2% với kỳ hạn 3 năm.

Với lượng tiền thu về từ phát hành trái phiếu, SMC sẽ bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mới đây, SMC vừa công bố BCTC soát xét hợp nhất bán niên năm 2021 với lãi ròng gần 702 tỷ đồng, giảm 8,5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do giảm hơn 13 tỷ đồng doanh thu tài chính và tăng thêm hơn 18 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

SMC không công bố đầy đủ thuyết minh nên chưa rõ doanh thu tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi từ nguồn nào. So với nửa đầu năm 2020, lãi ròng SMC gấp 12,7 lần, nhờ giá cả mặt hàng kinh doanh tăng giúp doanh thu thuần tăng 55%, lên hơn 11.022 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan