Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương giảm 28% kế hoạch lợi nhuận 2021

DNHN - Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương vừa quyết định thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2021, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế 11 tháng đầu năm.

Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG/UPCoM) vừa thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 so với chỉ tiêu ban đầu. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt điều chỉnh giảm 10% và 28%.

Ngày 17/12, HĐQT DDG vừa quyết định thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2021, căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế 11 tháng đầu năm.

Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương giảm 28% kế hoạch lợi nhuận 2021
Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương giảm 28% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Theo đó, tổng doanh thu điều chỉnh giảm 10% về mức 522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lùi 28% về mức 36 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức.

DDG vừa phát hành 28.5 triệu cp trong đợt chào bán tháng 11/2021, thu ròng về hơn 285 tỷ đồng. Vốn điều lệ theo đó tăng gấp đôi, lên mức 570 tỷ đồng.

Công ty hiện có 2 cổ đông lớn là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Quang và Thành viên HĐQT (6.36%) kiêm Tổng Giám đốc Trần Kim Sa (5.98%). Về tình hình tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đã có tổng doanh thu 451 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 24 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 86% và 66% so với các chỉ tiêu vừa điều chỉnh.

PV

Bài liên quan