Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V

DNHN - Chiều 14-10, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V (2020-2025).

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía các Bộ, Ngành Trung ương có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện một số Bộ, ban ngành, đoàn thể…

Về phía BHXH Việt Nam có Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh; các Phó Tổng Giám đốc: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; đồng chí Nguyễn Đình Khương - nguyên Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; cùng 500 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong toàn Ngành.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhiệt liệt chào mừng hơn 400 đại biểu là Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Chiến sĩ Thi đua ngành BHXH, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đại diện cho hơn 1.400 tập thể và gần 20.000 cán bộ viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Quán triệt sâu sẳc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua",  năm năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng... Việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu thi đua bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành đã tạo cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành một khí thế mới ngày càng đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả tạo chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng... Hằng năm, BHXH Việt Nam đều thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước. 

Theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp hằng năm đều tăng vượt so số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2015, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 70,2 triệu người. Đến năm 2019, đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 85,9 triệu người, tăng 15,7 triệu người so với năm 2015. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574.000 người, tăng gấp hai lần giai đoạn 10 năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2015 chiếm 76,5% dân số, đến năm 2019 chiếm 90 % vượt 1,9% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao...

Bên đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt nhiều bước tiến quan trọng, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT giảm đáng kể so với trước kia. nhiều TTHC đã rút ngắn thời gian giải quyết…

Ảnh toàn cảnh

Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam nhằm tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng (CTKT) giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVC) trong toàn Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.  

Đại hội lần này đánh dấu bước tiến nhảy vọt của BHXH Việt Nam trong công tác phát triển ngành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Trung ương giao.

Giai đoạn 2016-2020, BHXH Việt Nam ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các PTTĐ và công tác khen thưởng trong toàn Ngành (năm 2016: 20 văn bản; năm 2017: 55 văn bản; năm 2018: 48 văn bản; năm 2019: 25 văn bản và 6 tháng đầu năm 2020: 25 văn bản).

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện 4 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai 2 PTTĐ theo giai đoạn; 5 PTTĐ thường xuyên hàng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành.

Các PTTĐ đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm và giai đoạn 2016-2020, nổi bật:

- Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người.

Tính đến 31-8-2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người, đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

- Năm 2015, toàn Ngành đã giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này là 12,5 triệu lượt người (tăng 54%). Năm 2015 toàn Ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 130 triệu lượt người và đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%). Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

- Giảm từ 115 thủ tục hành chính năm 2014 xuống còn 27 thủ tục năm 2019; số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm… Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

- Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB BHYT trong phạm vi toàn quốc (tuyến xã 10.376 cơ sở y tế, tuyến huyện 1.933 cơ sở y tế, tuyến tỉnh 540 cơ sở y tế, tuyến Trung ương 48 cơ sở y tế).

- Thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” theo Quyết định phê duyệt số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, toàn Ngành đã giảm 65 đầu mối cấp phòng thuộc 63 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 06 BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh.

Như vậy, trong giai đoạn 2016-2020, có thể nhận định rằng, công tác TĐKT của BHXH Việt Nam đã có nhiều đổi mới tích cực, các PTTĐ bám sát các mục tiêu xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nhiệm vụ chính trị của Ngành nói riêng; thực sự trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức và góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, dần hướng tới hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Giai đoạn 2021-2025 triển khai 5 nhiệm vụ, 3 giải pháp

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác TĐKT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện PTTĐ yêu nước với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của Ngành, công tác TĐKT giai đoạn 2021 - 2025 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác TĐKT.

Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động và các PTTĐ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động. Gắn PTTĐ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua, các đơn vị thi đua trong ngành BHXH.

Thứ ba, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Đảng và Nhà nước giao để phát động các PTTĐ, các đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời điểm cụ thể.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; ứng dụng CNTT công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng liên thông với phần mềm quản lý cán bộ, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác TĐKT.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả; cơ chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân thông qua Bộ chỉ số lượng hóa tiêu chí đánh giá gắn với phân phối tiền lương, thu nhập.

Theo đó, BHXH Việt Nam cũng đưa ra 3 giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trên, cụ thể như sau:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể có sự phối hợp đồng bộ trong việc phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả. Gắn công tác TĐKT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá thực hiện PTTĐ, đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để xét khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ.

- Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng các cá nhân là người trực tiếp lao động và các cá nhân có sáng tạo, giải pháp đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các PTTĐ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các PTTĐ.

PV

Tin liên quan