Cưỡng chế thuế Công ty CP Phân phối Top One

23:15 28/06/2022

Công ty CP Phân phối Top One có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền cưỡng chế gần 333 triệu đồng.

Ngày 27/06, Công ty CP Phân phối Top One (TOP/UPCoM) công bố việc nhận quyết định cưỡng chế thuế.

Cụ thể, Top nhận quyết định ký ngày 22/06 của Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Phân phối Top One
Cưỡng chế thuế Công ty CP Phân phối Top One.

Lý do là Top có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền cưỡng chế gần 333 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/06, TOP bị UBCKNN phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, Công ty còn bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Tổng cộng, Top bị phạt hành chính 115 triệu đồng.

PV