Công ty Thoát nước Hà Nội đạt doanh thu gần 724 tỷ đồng trong năm 2020

DNHN - Đây là con số được lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đưa ra tại Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021 diễn ra vừa qua.

Cụ thể, theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, năm 2020 là năm có nhiều biến động, khó khăn của đơn vị. Song, đơn vị đã nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục để từ đó có được một số thành công. Trong đó, đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch thoát nước mùa mưa, kế hoạch sản xuất năm 2020 và các nhiệm vụ chính trị được TP giao.

Công ty Thoát nước Hà Nội đạt doanh thu gần 724 tỷ đồng trong năm 2020.

Cùng với đó, đơn vị đã tham gia dự thầu và trúng thầu 4 gói thầu quản lý, duy trì hệ thống thoát nước ngõ, xóm trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên; các thị trấn thuộc các huyện, tuyến QL, tỉnh lộ, đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2024; tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa theo kế hoạch được duyệt; thực hiện công tác xác định giá trị DN…
Đối với công tác tài chính, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đảm bảo an toàn, ổn định, thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách của Nhà nước về kinh tế và đảm bảo kip thời phục vụ các hoạt động của đơn vị; ban hành quy định về thanh toán nội bộ, sửa đổi quy định, quy chế tiền lương khi có sự thay đổi về phương thức sản xuất kinh doanh từ đặt hàng sang đấu thầu…
Đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù chịu nhiều khó khăn, song tập thể công ty đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng doanh thu đạt 723,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 19,5 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 56 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng.
Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2020, UBND TP Hà Nội đã trao Cờ Thi đua xuất sắc của TP cho Xí nghiệp Thoát nước số 1, Xí nghiệp Quản lý các nhà máy nước thải; Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của TP cho Xí nghiệp Thoát nước số 3 và số 7; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các Xí nghiệp Thoát nước số 2, số 5, số 8 và 14 cán bộ công nhân viên của Công ty…
PV

Tin liên quan