Cổ phiếu VPH của Vạn Phát Hưng sắp thoát diện cảnh báo

DNHN - VPH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 26/10/2021, do ngừng hoặc bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết của HoSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản về việc đưa cổ phiếu Công ty CP Vạn Phát Hưng (VPH/HoSE) ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 04/07/2022.

VPH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 26/10/2021, do ngừng hoặc bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 3 tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết của HoSE.

Cổ phiếu VPH của Vạn Phát Hưng sắp thoát diện cảnh báo
Cổ phiếu VPH của Vạn Phát Hưng sắp thoát diện cảnh báo.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2021 của Công ty, đơn vị kiểm toán lưu ý VPH bị UBND TP Hồ Chí Minh đình chỉ kinh doanh bất động sản trong vòng 12 tháng kể từ ngày 02/06/2021.

Hiện, VPH đã khắc phục được nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo, do đó HoSE quyết định đưa cổ phiếu VPH ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 04/07/2022.

Quý 1/2022, VPH đạt doanh thu 35,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 4.58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng 19,8 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan