Cổ phiếu VC9 của Xây dựng số 9 thoát diện kiểm soát

DNHN - Lý do vì lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty CP Xây dựng số 9 dương, đã khắc phục được nguyên nhân đưa vào diện bị kiểm soát.

Ngày 12/05, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng số 9 - VC9 (VC9/HNX) ra khỏi diện bị kiểm soát.

Lý do vì lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VC9 dương, đã khắc phục được nguyên nhân đưa vào diện bị kiểm soát.

Cổ phiếu VC9 của Xây dựng số 9 thoát diện kiểm soát
Cổ phiếu VC9 của Xây dựng số 9 thoát diện kiểm soát.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi âm, căn cứ theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán, nên cổ phiếu VC9 chuyển sang diện bị cảnh báo.

Trong thời hạn 15 ngày, VC9 phải gửi HNX và công bố thông tin về biện pháp/lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Hàng quý, Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

PV

Bài liên quan