Cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại dương rơi vào diện cảnh báo

DNHN - HoSE giữ nguyên diện kiểm soát với OGC của Tập đoàn Đại dương do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiếm kiểm toán ngoại trừ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC/HoSE) vào diện cảnh báo từ ngày 19/05.

Cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại dương rơi vào diện cảnh báo
Cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại dương rơi vào diện cảnh báo.

Lý do là OGC chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Đồng thời, HoSE giữ nguyên diện kiểm soát với OGC do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 có ý kiếm kiểm toán ngoại trừ.

OGC hiện đang được giao dịch quanh 13.400 đồng/cp tại phiên chiều 13/05, giảm 35% so với đỉnh lập vào tháng 4/2022.

PV

Bài liên quan